Bestyrelsen

Hjælp fra bestyrelsen:

 • Ved akutte problemer så ret straks henvendelse til bestyrelsen
 • Mangler du info om foreningen, står bestyrelsen til disposition
 • Bestyrelsen deltager gerne i en dialog vedrørende mulige tiltag

Bestyrelsen:

Kontakt til bestyrelsen via E-mail:

 • fnsundpark1012@gmail.com

Ivan Harpsøe ………….. Tlf. 6186 5664

Formand ……………………… Nr. 12, 3. th

 • Kommunikation internt/ eksternt
 • Opg. vedr. bygningen og området
 • Hjemmesiden samt opdateringer

Niels J. Skjoldborg …….Tlf. 4114 9402

Næstformand …………….. Nr. 12, st. th

 • Grønne områder og beplantninger
 • Befæstede arealer + vinterservice
 • Vinduer / døre – reng. og vedligeh.

Poul Erik Ehrhorn……… Tlf. 4275 1914

Bestyrelsesmedlem …… Nr. 10, 1. th

 • Elevatorer – drift / vedligeholdelse
 • VVS-installation – drift / vedligeh.
 • Elektriske anlæg – el og belysning

Suppleant:

Mads Juul Rahbek – Nr. 10, 3. th

BEMÆRK: – Kun bestyrelsen kan indgå aftaler på vegne af ejerforeningen.

Hjælp fra bestyrelsen
Vi vil gerne være dig behjælpelig