Bestyrelsen

Hjælp fra bestyrelsen:

  • Ved akutte problemer så ret straks henvendelse til bestyrelsen
  • Mangler du info om foreningen, står bestyrelsen til disposition
  • Bestyrelsen deltager gerne i en dialog vedrørende mulige tiltag

Bestyrelsen:

Kontakt til bestyrelsen via E-mail:

  • fnsundpark1012@gmail.com

Maria Birkenfeldt ……. Tlf. 61244350

Formand ……………………… Nr. 12, st. tv

  • Kommunikation internt/ eksternt
  • Aktuelle opgaver ifm. foreningen

Niels J. Skjoldborg ………Tlf. 4114 9402

Næstformand …………….. Nr. 12, st. th

  • Haveanlæg og befæstede arealer
  • Renhold af vinduer og trapper mv.

Mads Nørgaard Skøtt .. Tlf. 26367920

Bestyrelsesmedlem …….. Nr. 10, st. tv

  • El og tekn. anlæg – drift / vedligeh.
  • Hjemmeside – opdat. og vedligeh.

Drift-problemer – kontakt konsulent:

Leif Egebjerg………………..Tlf. 52695050

Suppleant:

Mads Juul Rahbek – Nr. 10, 3. th

Poul Erik Ehrhorn – Nr. 10, 2. th

BEMÆRK: – Kun bestyrelsen kan indgå aftaler på vegne af ejerforeningen.

Hjælp fra bestyrelsen
Vi vil gerne være dig behjælpelig