Bestyrelsen

Hjælp fra bestyrelsen:

 • Ved akutte problemer ret henvendelse til en af nedenstående
 • Mangler du info om foreningen, står bestyrelsen til disposition
 • Bestyrelsen deltager gerne i en dialog vedrørende mulige tiltag

Formand – Ivan Harpsøe – Nr. 12. 3. th.

T – 61 86 56 64

M - mail@privat.dk
 • Aktuelle problemstillinger der har ref. til ejerforeningen
 • Diverse forhold der har ref. til bygningen og området
 • Hjemmesiden, herunder aktuelle opdateringer

Næstformand – Finn Lyskjær – Nr. 12. 3. tv.

T – 40 14 17 05

M – anfiamanda@gmail.com

 • Grønne områder vedr. græs, træer og beplantninger
 • Befæstede gang- og kørearealer inkl. vinterservice
 • Vinduer og døre vedr. vedligeholdelse og renhold

Kasserer Leif Egebjerg – Nr. 12. 2. th.

T – 52 69 50 50

M – leif.egebjerg@gmail.com

 • Regnskab og aktuel koordinering med nr. 14-16
 • Elevatorer omfattende drift og vedligeholdelse
 • El og belysning på terræn, trapperum og kældre
 • Fællesinstallationer vedr. vand, varme og ventilation
 • Nye nøgler – hoveddør, kælder, skur og postkasse

Suppleanter:

 • Mads Juul Rahbek – Fænøsund Park 10, 3. th
 • Poul Erik Ehrhorn – Fænøsund Park 10, 1. th

For akut assistance – Så ret venligst henvendelse til bestyrelsen

Vi vil gerne være dig behjælpelig

BEMÆRK: Kun bestyrelsen kan indgå bindende aftaler for foreningen