Bestyrelsen + opgaver

Opdateret år 2022:

.

Formand – Ivan Harpsøe – Nr. 12. 3. th.

Tlf. – 61 86 56 64

Mail - webservice@besked.com

Opgaver:

 • Aktuelle problemstillinger der har ref. til ejerforeningen
 • Diverse forhold der har ref. til bygningen og området
 • Hjemmesiden og aktuelle opdateringer

Næstformand – Finn Lyskjær – Nr. 12. 3. tv.

Tlf. – 40 14 17 05

Mail – anfiamanda@gmail.com

Opgaver:

 • Grønne områder vedr. græs, træer og beplantninger
 • Befæstede gang- og kørearealer inkl. vinterservice
 • Vinduer og døre vedr. vedligeholdelse og renhold

Kasserer Leif Egebjerg – Nr. 12. 2. th.

Tlf. – 52 69 50 50

Mail – leif.egebjerg@stribnet.dk

Opgaver:

 • Regnskab og aktuel koordinering med nr. 14-16
 • Elevatorer omfattende drift og vedligeholdelse
 • El og belysning på terræn, trapperum og kældre
 • Fællesinstallationer vedr. vand, varme og ventilation
 • Nye nøgler – hoveddør, kælder, skur og postkasse

Suppleanter:

 • Mads Juul Rahbek – Fænøsund Park 10, 3. th
 • Poul Erik Ehrhorn – Fænøsund Park 10, 1. th

Ved akutte henvendelser: Såfremt den ene tlf. ikke svarer – så prøv den næste.

Ingen udover bestyrelsen kan træffe bindende beslutninger for foreningen.