Bestyrelsen

Hjælp fra bestyrelsen:

 • Ved akutte problemer så ret straks henvendelse til bestyrelsen
 • Mangler du info om foreningen, står bestyrelsen til disposition
 • Bestyrelsen deltager gerne i en dialog vedrørende mulige tiltag

Bestyrelsen:

Kontakt til bestyrelsen via E-mail:

Ivan Harpsøe ………….. Tlf. 6186 5664

Formand ……………………… Nr. 12, 3. th

 • Kommunikation internt/ eksternt
 • Opgaver – bygningen og området
 • Hjemmesiden samt opdateringer

Finn Lyskjær ……………..Tlf. 4014 1705

Næstformand ……………… Nr. 12, 3. tv

 • Grønne områder og beplantninger
 • Befæstede arealer + vinterservice
 • Vinduer / døre – reng. og vedligeh.

Leif Egebjerg ……………. Tlf. 5269 5050

Bestyrelsesmedlem ……… Nr. 12, 2. th

 • Elevatorer – drift / vedligeholdelse
 • VVS-installation – drift / vedligeh.
 • Elektriske anlæg – el og belysning

Suppleanter:

Mads Juul Rahbek – Nr. 10, 3. th

Poul Erik Ehrhorn – Nr. 10, 1. th

BEMÆRK: – Kun bestyrelsen kan indgå aftaler på vegne af ejerforeningen.

Hjælp fra bestyrelsen
Vi vil gerne være dig behjælpelig