Bestyrelsen

Bestyrelsen har efter generalforsamlingen i 2019 følgende sammensætning:

Formand:

HANS HANSEN, Fænøsund Park 12. 1. tv., tlf. 25 54 53 54

Mail adr: fnsundpark1012@gmail.com

Opgaver:

Forsikringer

WEB-master

Næstformand:

FINN LYSKJÆR, Fænøsund Park 12. 3. tv., tlf. 40 14 17 05

Mail adr: anfiamanda@gmail.com

Opgaver:

Grønt, sne og vinter samt saltning

Vinduer og døre udvendig

Kasserer:

LEIF EGEBJERG, Fænøsund Park 12. 2. th., tlf. 64 40 10 44, mobil 52 69 50 50

Mail adr: leif.egebjerg@stribnet.dk

Opgaver:

Regnskab

Udvendig belysning (trappeopgange)

Tekniske problemer

Elevator

Bestyrelsesmedlem:

MADS JUUL RAHBEK, Fænøsund Park 10. 3. th., tlf. 28 68 90 68

Mail adr: madsjuulkristiansen@gmail.com

Opgaver:

Nøgler

Suppleant:

Vacant

Opgaver:

Ved akutte henvendelser: Såfremt den ene tlf. ikke svarer prøv den næste.

Ingen udover bestyrelsen kan træffe bindende beslutninger for foreningen.