Lejlighederne

Fænøsund Park 10-12

Ejerforeningen Fænøsund Park 10-12 består af 16 lejligheder – 8 á 92 m2 og 8 á 111 m2. Lejlighederne, der tilsammen udgør et 4 etagers længehus, er fordelt ligeligt mellem 2 trappeopgange.

Ejerforeningen blev stiftet i 2012, hvor byggeriet blev gjort færdigt efter nogle turbulente år i kølvandet på finanskrisen. Den første ejervalgte bestyrelse tiltrådte ved en ekstraordinær generalforsamling i juni måned 2015. Indtil dette tidspunkt var ejendommen drevet af investor, idet det ikke hidtil havde været muligt at afhænde lejlighederne som oprindeligt planlagt.

Lejlighederne

Ejerlejlighederne er etableret med elevator, der giver kørestolsbrugere mulighed for ubesværet at komme til boligen. Ligeledes er der elevator til kælderen, hvor der til hver lejlighed er et depotrum.

På det befæstede areal foran bygningen er der etableret overdækket areal – carport – for hver ejerbolig. Foruden de etablerede carporte er der separat aflåst bygning for cykelparkering og plads til håndtering af husholdningsaffald, pap/papir, metal og glas.

Fra lejlighederne er der kun få minutters gang via stiforbindelsen ned gennem søjlealléen til badeplatformen (Firkanten) ved Fænøsund.

Badebro i nær tilknytning til ejerlejlighederne Fænøsund Park 10-12
Badebroen ved Fænøsund Park (Firkanten)

Beliggenheden

Fænøsund Park er beliggende i den sydlige del af Teglgårdsparken, hvor det omgivende parkanlæg har et forløb helt til strandkanten mod Fænøsund nær Middelfart Marina.

I årene fra 1888 – 1999 var der indenfor de unikke rammer psykiatrisk hospital i Teglgårdsparken. Det unikke skyldes ikke mindst bygningerne i Teglgårdsparken, som blev skabt af arkitekten, professor og kgl. bygningsinspektør Vilhelm Valdemar Petersen (5. april 1830 – 3. juli 1913). Teglgårdsparken – historie-online.dk

De store åbne græsplæner med spredt træbevoksning er karakteristisk for det tidligere hospitalsområde i Middelfart og dækker ca. 36 ha fra Brovejen mod nord til kysten mod syd.
Fænøsund Park og Teglgårdsparken i Middelfart har meget at byde på – en oase og et fristed for byens borgere.
Angående hospitalets oprindelige park og haveanlæg er der yderligere beskrevet herom af: Middelfart Museum.

Bevaringsværdig søjlealle der fører til badeplatformen
Allé med søjleege

Den bevaringsværdige søjleallé (viste foto herover) med et forløb fra Fænøsund Park til badeplatformen Firkanten (viste foto tidligere på siden) ved Fænøsund er et godt eksempel på, hvordan samspillet mellem friområder og bebyggelse bidrager til at gøre Teglgårdsparken til noget særligt og værdifuldt.

Lejligheder – tinglyste arealer

Salg- / Solgte lejligheder

Boligskatteberegning