Privatlivspolitik

Privatlivspolitik for Ejerforeningen Fænøsund Park 10-12

Ejerforeningen Fænøsund Park 10-12 (i det følgende benævnt EF) behandler personoplysninger og skal overholde lovgivningen og principperne for god databehandlingsskik. EF arbejder ud fra denne privatlivspolitik, der kort fortæller, hvordan vi behandler personoplysninger, der sikrer en lovlig og gennemsigtig behandling.
EF behandler udelukkende personoplysninger til konkrete formål ud fra foreningens legitime formål. Vi behandler kun personoplysninger, der er relevante og nødvendige for at opfylde de angivne formål, og vi sletter dine oplysninger, når de ikke længere er nødvendige – eller når du beder os om det.

EF er ansvarlig for behandling af dine personoplysninger

Ejerforeningen Fænøsund Park 10-12 er dataansvarlig, og EF sikrer, at dine personoplysninger behandles i overensstemmelse med gældende lovgivning.
Du kan altid kontakte foreningens data kontaktperson, som er:

Kontaktperson: Mads Nørgaard Skøtt
Adresse: Fænøsund Park 10, st. th., 5500 Middelfart
CVR: 34371989
Telefonnr.: 26 36 79 20
Mail: fnsundpark1012@gmail.com
Hjemmeside: faenoesund-park.dk

Formål med indsamling og behandling af personoplysninger

EF behandler følgende personoplysninger:

Til opkrævning af bidrag til fællesudgifter, opgørelse af vandregnskab samt kommunikation fra EF:

Fornavn og efternavn
Adresse
Email
Telefonnummer
Lejlighedsnummer
Målernumre
Måleraflæsninger (forbrugsdata)
Indflytningsdato
Evt. udflytningsdato

Oplysningerne indsamles i forbindelse med indflytning, enten ved at medlemmet selv afgiver oplysningerne eller ved mellemkomst af ejendomsmægler eller lignende.

Til identifikation for adgang til medlemssider på hjemmesiden:

Brugernavn
Fornavn og efternavn
Email adresse
Password

Oplysningerne indsamles, når du selv afgiver oplysningerne via registreringsformularen på EF’s hjemmeside.

Hvem EF deler dine data med

EF videregiver ikke oplysninger om dig til andre uden for foreningen uden dit samtykke.

Hvor længe EF gemmer dine data

Vi sletter dine data, når du beder os om det, eller når du ikke længere er medlem af foreningen. Dog overholder EF de lovgivningsmæssige krav, for eksempel at regnskabsoplysninger skal opbevares i 5 år. Dette gælder uanset om du selv forlanger dine oplysninger slettet, eller du er fraflyttet foreningen.

Hvilke rettigheder har du over dine data

Når EF behandler dine oplysninger, har du ifølge persondataforordningen en række rettigheder:

Du har ret til at blive oplyst om, at vi behandler oplysninger om dig – det er det EF oplyser dig om i denne privatlivspolitik (som forening har EF oplysningspligt).

Du har ret til at få indsigt i de oplysninger EF behandler om dig (indsigtsret).

Du har ret til at få urigtige oplysninger om dig berigtiget (retten til berigtigelse).

Du har ret til at få oplysninger om dig slettet – dog undtaget oplysninger, som EF lovgivningsmæssigt er forpligtet til at opbevare (retten til at blive glemt).

Du har ret til at gøre indsigelse mod, at dine oplysninger anvendes til markedsføring.

Du har ret til at flytte dine oplysninger – dvs. at EF skal udlevere de oplysninger EF har om dig i et almindeligt anvendt format (retten til dataportabilitet).

Du kan gøre brug af dine rettigheder, herunder gøre indsigelse mod EF’s behandling, ved at henvende dig til EF. Du finder kontaktoplysninger øverst her i privatlivspolitikken.

Henvender du dig med en anmodning om at få rettet eller slettet dine personoplysninger, undersøger EF, om betingelserne er opfyldt, og gennemfører i så fald ændringer eller sletning så hurtigt som muligt.

Du kan indgive klage til tilsynsmyndighederne – Datatilsynet – over behandling af dine personoplysninger.

Revision af privatlivspolitikken

EF forbeholder sig ret til at ændre foreningens privatlivspolitik. Ved væsentlige ændringer vil du modtage meddelelse herom.
Den til enhver tid gældende privatlivspolitik er tilgængelig på vores hjemmeside.