Vedtægter mv.

Vedtægter + Lokalplan

Ejerlejlighedsloven

: Vedtægter mv.
Vedtægter + Love

Vedtægter:

  • Ejerforeningens vedtægter – herunder benævnt som Særvedtægt – er vedtaget på stiftende generalforsamling 18. marts 2012 og tinglyst på alle lejligheder – § 13 opdateret 14. 03. 2023

Foreningens Særvedtægt som vist herunder kan betragtes som et tillæg til Normalvedtægten.

Fraviges Normalvedtægten, kræves det, at Særvedtægten klart fraviger omhandlede forhold.

Er der forhold, der ikke er reguleret i en Særvedtægt, vil Normalvedtægten gælde.

Lokalplan:

Ejerlejlighedsloven:

Ejerlejlighedsloven